Pod povrchom sa skrýva viac – sme pripravení na zmenu?

Autor: Slovenský zväz ľadového hokeja | 16.1.2018 o 12:40 | (upravené 29.1.2018 o 10:07) Karma článku: 5,41 | Prečítané:  2238x

Áno, potrebujeme zmenu! S tým súhlasí každý, ale dokážeme sa naozaj zhodnúť, čo je vlastne potrebné zmeniť? Alebo inak, sme naozaj pripravení zmeniť sa?

Pre nás ľudí je typické nazerať na svet cez náš osobný "filter reality". Od samého začiatku sme  formovaní prostredím, v ktorom žijeme. Naše hodnoty, názory, myšlienky a správanie sa odrážajú skúsenosti, ktoré postupne získavame ako deti, súrodenci, priatelia, športovci, študenti, zamestnanci a tak ďalej. Vo všetkých týchto situáciách sme ovplyvňovaní názormi spoločnosti či už na rodičovstvo alebo rodinný život, na vzdelávanie, na koučovanie a vodcovstvo, ktoré sú následne kolektívne akceptované aj na individuálnej úrovni. Celkom prirodzene si teda môžeme myslieť, že takýmto spôsobom si spoločnosti udržiavajú svoju vnútornú harmóniu.

Hoci sa vždy riadime týmto subjektívnym, a teda obmedzeným pohľadom na svet, naše osobné presvedčenie vystupuje z úzadia a stáva sa našou jedinou realitou v rôznych situáciách. Nové informácie prijímame s nadšením, iba ak zodpovedajú našej osobnej skúsenosti a zvykneme pochybovať aj o najjasnejších faktoch, ak sú v rozpore s naším základným presvedčením. Máme tendenciu uveriť, že naše vnímanie a myslenie presne odrážajú realitu a ktokoľvek myslí inak, nemá pravdu.

Keďže naša identita ide ruka v ruke s naším pohľadom na svet, je pre nás často dosť ťažké chápať pôvod našich myšlienok, nehovoriac o tom, že by sme mali spochybniť svoje vlastné názory. To je dôvod, prečo nás dokážu nahnevať tí, ktorí myslia inak. A to aj v prípade, že fakty sú na ich strane.

Náš mozog je však prispôsobivý. Je schopný prispôsobiť sa životným zmenám, čím nám dáva možnosť absorbovať nové informácie a rozvíjať chápanie problémov, o ktoré máme záujem. Aby sme boli schopní reagovať na priebežné zmeny v dnešnej spoločnosti, musíme ostať nezaujatí a mysľou otvorení, nebáť sa opustiť svoju komfortnú zónu a tým rásť a rozvíjať sa. Napriek tomu nie je vždy príjemné začať tento proces.

Namiesto toho, aby sme sa stále spoliehali len na naše nadobudnuté skúsenosti – či už my, rodičia, vychovávame detí tak, ako sme boli vychovávaní my, učitelia vyučujú tak, ako boli vyučovaní oni, alebo tréneri trénujú tak, ako boli trénovaní oni - mali by sme pripustiť zmeny a podľa toho rozvíjať svoje správanie.

Tento článok je prvým zo série článkov zaoberajúcich sa zmenami v športových systémoch v posledných rokoch. Očakávania od športovcov 21. storočia sú odlišné od toho, čo sa od nich očakávalo pred 10, 20 alebo 30 rokmi a systém musí byť pripravený adekvátne odzrkadliť tieto zmeny. Avšak v športe sú zmeny obzvlášť ťažké. Hoci naše chápanie vývoja športovca v rôznych športových odvetviach zaznamenalo v posledných 10 rokoch veľký krok vpred, fakty sa často veľmi ľahko zastierajú emóciami vyplývajúcimi z osobných skúseností, a v skutočnosti sa reálne nič nemení.

Budúce články, dúfam, vám dokážu poskytnúť bližší pohľad na požiadavky športového systému 21. storočia na základe výsledkov najnovších výskumov. Zároveň máme možnosť ponúknuť niektoré kľúčové koncepty uplatňovania rozvojovej stratégie pre Slovenský hokej na otvorenú diskusiu.

Jukka Tiikkaja

 

What we see is not all there is – are we ready to change?

Yes, we need the change! Everybody agrees but do they really agree on the same thing? Or are they also ready to change?

It is typical for us humans to view the world through our personal “reality filter”. Right from the beginning, we are shaped by the environment we live at. Our values, beliefs, thoughts and behaviour reflect the experiences we have had as children, as siblings, as friends, as athletes, as students, as employees and so forth. In all those situations, we are influenced by the beliefs of the society concerning parenting or family life in general, education, coaching and leadership which thus become collectively accepted at the individual level as well. Quite naturally, we may think, given that it keeps the societies working in internal harmony.

Despite always having this subjective, and thus limited, view on the world, our personal beliefs sit tight and tend to become the only reality in different situations. We are eager to accept new information only if it is in line with our personal experiences but tend to neglect even the hardest facts if they conflict with our core beliefs. We have a tendency to believe that our perceptions and thoughts accurately reflect the reality and whoever thinks otherwise must be wrong.

As our identity is coupled with our view of the world, it is often quite difficult for us to understand the origins of our thoughts nor to question our opinions. Which is why we might be upset with the ones who think differently. Even if the facts would be on their side.

But yes, our brain remains adaptable for the changes through the life giving us the opportunity to absorb new information and develop our understanding on the issues we are interested in. In today’s society, for us to be able to respond to the ongoing changes, we need to stay open-minded and be ready to step outside of the comfort zone to grow and develop. Despite the process not always being so pleasant to begin with.

Instead of relying only on our experiences - whether it is us parents treating our children the way we have been treated, teachers teaching the way they have been taught, coaches coaching the way they have been coached - we should acknowledge the changes and develop our behaviour accordingly.

This article is the first one in a series looking at the changes in the sport systems over the recent years. What is required from the athletes at 21st century is different to what was expected 10, 20 or 30 years ago and the system needs to be ready to change accordingly. Yet, in sports the changes are especially hard. Although our understanding on athlete development in different sports has taken big steps forward during the past 10 years, the facts become easily obscured by the emotions related to personal experiences and nothing really changes.

Future articles, hopefully, are able to provide a perspective on the requirements for 21st century sport system based on the most recent research findings. At the same time, we have a change to open up some key concepts underlying the development strategy for Slovak Hockey for open discussion.

Jukka Tiikkaja

 
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?